Mahlin Larsson är certifierat medium och har sin uppfattning klar. I grunden består allt av samma energier, som bara omvandlas till olika former. För henne är det därmed självklart att det finns en själ som lever vidare även efter att kroppen slutat fungera.

– För mig handlar det om att själen är oförstörbar och att det finns något utöver den verklighet som vi ser med våra ögon, säger Mahlin.

Mahlins övertygelse grundar sig på erfarenheter hon fått med sig hemifrån och hennes egna upplevelser av andra dimensioner. Genom åren har hon utforskat och utvecklat sina egenskaper och som medium använder hon nu sin förmåga att hjälpa andra människor att få kontakt med avlidna människor, vars själar enligt henne har passerat till den andra sidan.

”Radioapparat”

När hon ska beskriva hur det fungerar jämför hon sig själv med en radioapparat.

– Jag tar in en frekvens med information och överför den så den blir förståelig för publiken. Jag ser mig som en neutral kanal som förmedlar och försöker beskriva det jag hör och känner, så det kan uppfattas även av den som inte har förmågan, konstaterar Mahlin.

– Jag får förnimmelser via alla sinnen. Jag kan exempelvis få känningar i bröstkorgen rent fysiskt men även genom att se och höra saker.

Kontakten med andevärlden förmedlar hon i samband med seanser med flera människor eller i privatsittningar med en person. En sittning inleds alltid med en kort stunds gemensam meditation. Därefter börjar Mahlin förmedla information från själar från avlidna, som vill ha kontakt med någon av dem som deltar.

Allmänna egenskaper

Inledningsvis beskriver Mahlin människan hon säger sig få kontakt med i andevärlden. Från början kan det tyckas vara ganska allmänna egenskaper som framkommer, men de är ändå så pass personliga att de inte är giltiga för alla deltagare i seansen. Ganska snart nämns även en mer specifik detalj, vilket gör att antalet möjliga mottagare reduceras ytterligare och till sist återstår bara en person i gruppen som säger sig vara tilltalad.

I det skedet frågar Mahlin om mottagaren är beredd att ta emot ett budskap. Får hon ett ja förmedlar hon sedan den information hon säger sig få från den avlidna personen.

– Jag lämnar inte över några budskap förrän den berörda personen i publiken kan identifiera personen på andra sidan, understryker Mahlin.

Hittills har Mahlin mest verkat som medium i Göteborg där hon bodde under 16 år. Numera bor hon i Skara och har börjat skapa en plattform även här. På söndagen höll hon två välbesökta storseanser i samband med en hälsomässa i Skånings Åsaka bygdegård, vilket visar att det finns en nyfikenhet och ett intresse för hennes förmåga även här.

Ökande acceptans

– När jag kom hit visste jag inte vad jag kunde förvänta mig, men det har funnits en större acceptans än vad jag först trodde. Många har ett stort intresse och vill gärna prata om det, säger Mahlin.

– Rent allmänt har intresset för andlighet ökat under de år jag hållit på och när jag kommunicerar om det är det inte så många som säger att de inte tror på det, däremot att de inte förstår.

Här understryker hon samtidigt att den mediala förmågan för henne inte har något att göra med en religiös tro.

– För mig är det här helt fritt från religion och öppet för alla som är intresserade, oavsett trosinriktning.

Själv hoppas hon också att den andliga världen ska bli mer accepterad av alla.

– I den här delen av världen är vi uppfödda med att allt ska vara mätbart och bevisbart. Jag tror att det kommer att förändras på sikt. Min önskan är att förståelsen för det andliga ska bli mer normaliserad. Det vi gör ska inte vara för flummigt och jag vill hjälpa till att skala av den flummighetskänslan, säger Mahlin Larsson.

Lena Vikander-Eriksson och Marianne Blom arrangerade Lilla Hälsomässan i Skånings Åsaka bygdegård på söndagen. Under eftermiddagen var det många besökare som passade på att ta del av utbudet på mässan där seanser med mediet Mahlin Larsson var en programpunkt.