Sex personer har i dag bekräftats positiva för covid-19, den sjukdom som orsakas av det nya coronaviruset. Fyra av dem har provtagits i Göteborg och två av dem har provtagits vid Skaraborgs Sjukhus Skövde, skriver regionen i sitt pressmeddelande.

Personerna som har provtagits vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde har varit utomlands. Samtliga mår efter omständigheterna väl.

– Det är första gången som fall i Västra Götaland diagnosticeras vid Skaraborgs Sjukhus. Men våra rutiner och vårt system är desamma över hela Västra Götalandsregionen och arbetet följer samma ordning, säger biträdande smittskyddsläkare Peter Nolskog.

De som har provtagits på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är en del av det smittspårningsarbete som pågår runt tidigare bekräftade fall.

Även kring dessa sex nya fall har kontaktspårning av närkontakter och andra personer inletts.

Totalt har 32 personer i Västra Götaland nu bekräftats positiva för covid-19.