Coronakrisen har ställt det mesta på ända för småföretagen. Det har fått Skaraborgs kommunalförbund och Nyföretagarcentrum Skaraborg att göra gemensam sak och starta en företagsakut/företagsjour för att stödja dem som behöver hjälp uppger man i ett pressmeddelande.

Jouren består av ett antal extra tillsatta rådgivare som har i uppdrag att informera, ge stöd och lotsa vidare till rätt aktör, beroende på vad företagare behöver hjälp med. Rådgivningen är kostnadsfri och konfidentiell och öppen för såväl nystartade som väletablerade företag.

I första hand eftersträvas möten via telefon och online men även bokad personlig konsultation kan erbjudas vid behov.

– Det finns ett stort behov bland småföretagare att få hjälp, stöd och rådgivning för att hantera den uppkomna situationen, säger näringslivsstrategen Claes Fahlgren på Skaraborgs Kommunalförbund i pressmeddelandet.

– Vi kan erbjuda kvalificerad och professionell rådgivning till företagen. Genom att kontakta oss kan vi besvara frågor, identifiera företagens behov och vägleda dem till rätt aktör utifrån frågeställning, säger Ann-Sofie Persson verksamhetutvecklare på Nyföretagarcentrum Skaraborg, i pressmeddelandet.

Utöver Skaraborgs kommunalförbund finns även Västra Götalandsregionen och ytterligare ett antal partners med och medfinansierar Företagsakuten i Skaraborg.

– För att kunna möta företagens behov av professionell stöttning kan Företagsakuten vara en första kontakt, vi samarbetar vidare med ALMI företagspartner och andra aktörer, säger Claes Fahlgren.