Det är inte av egenintresse vi drar igång en granskning, inte heller utgår vi ifrån någon annans egenintresse, utan det som driver oss inåt och framåt i en granskning är allmänintresset. Vi bedömer att en story är viktig och relevant för en större krets än de närmast berörda.

Självklart kan det ligga i någons intresse att tipsa eller prata med oss. Det kan vara en familj som drabbas hårt av exempelvis indragen personlig assistans – de hoppas givetvis på att genom att dela med sig av sin historia nå ut till fler, skapa opinion för ändrade regler och i förlängningen uppnå förbättrade villkor för sig själva. Det är inget konstigt med det.

Lika självklart ligger det i vårt intresse att göra så bra ifrån oss som möjligt för att så många som möjligt ska nås av det vi gör, men det är inte egenintresse i sakfrågan, utan en passion att nå ut med en journalistik som drivs av allt annat än egenintresse.

Hur vi på Skaraborgs Läns Tidning bedömer den som kontaktar oss är en helt annan sak och när vi avgör vad vi ska granska och berätta om, eller välja bort, är det inte den enskildes utan ett bredare perspektiv som är avgörande.

Däremot är den enskilda individen oerhört viktig för oss, som källa, men också som människa. Om någon kommer till oss och delar med sig till våra läsare av sitt livs historia och sina bekymmer, blir vi förstås stolta om vi kan bidra till att göra skillnad – för den enskilde såväl som för samhället i stort. De granskningar vi gör och de personliga berättelser vi publicerar får ett stort gehör bland våra läsare, och driver oftast debatten vidare långt bortom vår publicering, både i våra egna kanaler och i andra flöden. Vi kan helt enkelt, liksom du som läsare och tipsare, bidra till samhällets utveckling. Det är stort.

Skaraborgs Läns Tidning har under en längre tid granskat skolan i allmänhet och kommunala chefer och den politiska ledningen i Skara i synnerhet. Detta är en av våra viktigaste uppgifter, att se till att det som händer med våra skattepengar inte döljs för medborgarna, utan kan redovisas – och förändras om något inte fungerar inom våra offentliga verksamheter.

Nyligen framkom det att ett par profiler på Facebook, som varit mycket flitiga i debatten i sociala medier kring granskningarna, misstänks vara falska, och samtidigt ifrågasattes det hur våra granskningar startade och hur vi får vår information – något som vi aldrig skulle avslöja eftersom varje källa måste känna vattentät tilltro till att aldrig riskera att bli röjd när den vänder sig till oss.

Det insinuerades också att makt och politisk vinning skulle ligga bakom granskningarna. Det är en allvarlig anklagelse helt utan grund eftersom ditt förtroende är vårt kapital. Du som läsare måste kunna, och kan, lita på att det inte är för vår egen vinnings skull som vi bedriver journalistik i din kommun – det är för din skull.