Störningar i tågtrafiken på Västra stambanan är inget ovanligt fenomen. Frågan är dock om den senaste perioden mellan den 7-21 maj inte slog någon form av rekord, med ett väldigt stort antal förseningar och och tågstopp längs den hårt trafikerade järnvägssträckan.

Bengt Olsson är presschef på Trafikverket. Han medger att det varit ett par stökiga veckor för både tågföretag och resenärer.

– Det har varit ett antal olika orsaker bakom störningarna. En av de huvudsakliga anledningarna har dock varit spårarbeten förbi Vårgårda, där rälsen ska bytas på det ena spåret och där trafiken därför gått på ett spår under tiden.

Arbetet påbörjades under helgen den 12-13 maj och skedde därefter främst nattetid för att minska påverkan på trafiken. Av olika skäl blev det dock förseningar i arbetet, vilket fick konsekvenser.

– När man gör ett så stort arbete så krymper man marginalerna. I första hand görs jobben på helger och nätter för att störa så lite som möjligt, men en del jobb måste också göras dagtid vilket innebär att det blir mer känsligt för störningar, exempelvis när man är tvungen att gå på ett spår, konstaterar Olsson.

– Vi har haft jobben i Vårgårda två helger i rad, första helgen drog vi över arbetet. Den gångna helgen jobbade man ända in i det sista, men det blev ändå en fördröjning på 40 minuter. Med de små marginaler som finns ger det en stor påverkan i förlängningen.

I och med att jobbet inte blev klart som det var tänkt helgen den 12-13 innebar det också att all trafik fick gå på ett spår förbi arbetsplatsen längre tid än planerat, vilket i sig gav en fördröjning i tidtabellen.

Och som om det inte var nog med det, så rasade kontaktledningen på det återstående spåret redan på måndagen, när elen leddes över i ledningarna på ett sätt som gjorde att en klämma som håller ledningen blev överhettad och smälte.

– Det gjorde att ett tåg fick stå väldigt länge med folk ombord, innan vi kunde hjälpa dem till en väntplats. Sen fick vi även hitta alternativvägar för de tåg som ändå skulle rulla.

– Några fick gå via Borås medan några kördes via Öxnered och sedan till Herrljunga för att fortsätta vidare på stambanan.

Spårarbetet förbi Vårgårda är dock inte den enda anledningen till den senaste tidens problem. Även stora skillnader i temperaturen har gjort sitt, enligt Olsson.

– Under vecka 19 och 20 hade vi 19 fel kopplat till eltillförseln. De felen ökade när värmen kom och beror på att materialet utvidgar sig när temperaturen höjs.

– Överhuvudtaget innebär stora temperaturskillnader att allt blir mer komplicerat när det gäller tågtrafiken. Nu gick vi från låg till hög temperatur väldigt snabbt, då blir det lätt problem och påfrestningar, säger Bengt Olsson.

Ett antal störningar på kort tid som orsakats av några givna anledningar således. Det finns dock ett underliggande problem bakom, enligt Olsson.

– Grundproblemet är att Sverige har för få spår i förhållande till den tågtrafik som vi ska och vill köra. Sen handlar det inte bara att man ska förnya strukturen utan anläggningarna slits också tuffare än tidigare och måste underhållas fortlöpande.

Att underhållet var eftersatt under en lång period gör också sitt till påpekar han.

– Det innebär att vi har ett antal år att ta igen på det som släpat efter, samtidigt som belastningen höjs på anläggningarna, vilket i sig kräver fortlöpande åtgärder.

– Vi jobbar med ett mål där behovet är ständigt är ökande samtidigt som vi ska komma ikapp med ett långsiktigt eftersatt underhåll, säger Bengt Olsson.