Högskolan i Skövde deltar i Smartdiagnos, ett innovationsprojekt finansierat av EU-Horizon 2020. Under de senaste 3,5 åren har tio akademiska och industriella partners i Europa arbetat inom projektet.

Uppdraget är att utveckla två diagnostiska instrument som kan användas för att upptäcka sepsis tidigt och därmed rädda liv. På Högskolan i Skövde driver Diana Tilevik projektet tillsammans med forskarkollegan Anna-Karin Pernestig, lektor i biovetenskap.

Kampen mot sepsis är viktig. Sjukdomstillståndet uppstår ofta snabbt och varje timmes fördröjning av antibiotikabehandling ökar risken för dödsfall.

– Sepsis, eller blodförgiftning som man sa förr, är vanligt. Dödligheten är hög och sepsis dödar faktiskt lika många människor som HIV, bröstcancer och prostatacancer gör tillsammans, konstaterar Diana Tilevik, lektor i systembiologi.

Men ändå känns det som okunskapen kring sepsis är stor, både i Sverige och i övriga världen.

– Dels tror jag det beror på att sepsis ofta ger diffusa symptom som kan vara svåra att skilja från annat, dels att läkare kanske talar om det till patienten som en infektion och inte sepsis.

De båda Skövdeforskarna hoppas nu att det europeiska forskningssamarbetet ska leda fram till att man i ett tidigare skede kan diagnostisera sepsis och därmed minska dödligheten. Under hösten, tills det här projektet avslutas i början av 2020, genomförs en utvärdering av prestandan hos de nya instrumenten på insamlade patientprover från tre kliniska laboratorier i Europa.

De nya testerna används direkt på blod för att påvisa mikroorganismer och resistensgener. En utrustning som helt enkelt ska möjliggöra en snabbare upptäckt av bakterier i blodet hos patienten. Ett snabbt resultat på ett diagnostiskt test minskar tiden för diagnos och varje minut är dyrbar när det handlar om sepsis.