Kommunerna är sedan mars månad förra året skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. I höstas tog Länsstyrelsen beslut om kommuntal för Västra Götaland under 2017. Utgångspunkten var då att 5 210 skulle bosättas i länets kommuner, enligt uppgifter i ett pressmeddelande från länsstyrelsen.

Men nu har regeringen ändrat sin bedömning. Mottagningsbehovet har minskat. Regeringen har därför beslutat om en ny fördelning av antalet nyanlända som ska anvisas till länets kommuner. Det nya länstalet för Västra Götalands län är 3 760, vilket medfört att länsstyrelsen har reviderat kommuntalen. Lägsta nivån på mottagning är sju platser per kommun.

Fördelningen till kommuner utgår från tre kriterier: Kommunens arbetsmarknadsförutsättningar, kommunens storlek (befolkningsantal) samt tidigare mottagande.

En relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög andel av tilldelningen. En relativt stor befolkning ger också en ganska hög andel av tilldelningen. Ett lågt sammantaget mottagande i förhållande till befolkning ger en relativt hög andel av tilldelningen.