Den 20 oktober gjorde Linas mamma en ny anmälan till Skolinspektionen.

Den förra ledde till bakläxa för Linas högstadieskola i våras.

Den senaste ledde till att Skolinspektionen efter nio dagar kom in med en begäran om yttrande från kommunen, som i mitten av november lämnade sina svar på en rad frågor.

I sin anmälan skriver Helena om frånvaron av utmaning, stimulans och kunskaper om hur barn med autism fungerar.

Hon tar bland annat upp det senaste beskedet, att skolan inte tror på att möjligheterna att få godkänt betyg i matematik.

Man har inte försökt hitta alternativa vägar till lärandet och jag är väldigt förvånad av att man på två månader har kommit till denna slutsats, skriver Helena.

En av punkterna som kommunen nu har begärts yttra sig över lyder:

Beskriv elevens nuvarande situation utifrån anmälarens uppgifter om elevens stödbehov samt ange vilka åtgärder som kommer att finnas under höstterminen 2017.

I svaret nämns det inget om besked att man ger upp på Lina och matematiken. Istället står det att bland annat att skolan behöver ytterligare tid för att kunna anpassa undervisningen utifrån elevens förutsättningar.

- Det stämmer inte. Det är inte det beskedet vi har fått, säger Helena.

Hon beskriver att skolan istället har pratat om praktik och hjälp enligt LSS.

- Jag har pratat med dem. De har ingen hjälp att erbjuda innan man har fyllt 19 år, och dessutom sa de att man behöver ha ett gravt funktionshinder för att platsa där, säger Helena.

Det finns även en rad andra punkter i kommunens yttrande till Skolinspektionen som Lina och hennes föräldrar inte känner igen sig i.

Bland annat uppger kommunen att undervisning regelbundet sker en-till-en.

- De går runt till dem som ber om hjälp, men så är det ju i ett vanligt klassrum också, säger Linas mamma.

Uppgiften att materialet är anpassat efter elevens kunskapsnivå känner hon inte heller igen.

- När det gäller matten är det för hög nivå men för lite tid per vecka, och undervisningen sker på ett väldigt traditionellt sätt, med utgångspunkt i matteboken.

På frågan om elevens behov av särskilt stöd har utretts svarar kommunen ja. Det rör sig dock, enligt mamman, om en utredning som till slut gjordes på Linas högstadieskola i våras.

Lina och hennes föräldrar inväntar nu Skolinspektionens beslut i frågan. Samtidigt hoppas de att Ållebergsgymnasiet ska kunna hitta vägar att hjälpa henne att få godkänt betyg i matematik.

- Det är ju det enda som saknas för att hon ska kunna söka till ett nationellt program.