Kina är en diktatur. Det finns ingen plats för oliktänkande. Information censureras. Människor "försvinner" utan fungerande rättegångar. Grupper sätts i omskolningsläger för att tänka rätt.

Därför är det förvånande att Falköpings kommun ger stöd till denna regim. Det ges i form av utbyte på det kulturella området. Stödet är att det ger legitimitet åt regimen.

Detta stämmer väldigt illa med en kommun som fått pris för att vara "medmänsklig".

Några frågor:

- I vilka strategier/dokument har kommunen fastslagit att ge stöd till verksamheter som legitimerar stöd till en diktatur?

- Vem/vilka har tagit besluten om stöd?

- Hur mycket pengar har gått till utbyten med Kina?

- Kommer detta att fortsätta?

Tacksam för svar!

Före detta kommunpolitiker

Svar direkt:

Falköpings kommun har sedan många år tillbaka en samverkan med Falbygdens mat och kultur. Föreningen har i sitt arbete med att sprida såväl Falköpings som svensk mat och kultur i landet och i världen kommit i kontakt med representanter i Kina. Detta har inneburit en möjlighet för kulturutövare och företag i Falköping att kunna etablera kontakter med Kina.

Falköping har genom detta fått ta del av ett kinesiskt kulturutbud och det finns flera delar i detta som är positiva. Vi äter kinesisk mat, vi åker på semesterresor till Kina, Falköping har i sitt arbete med att lyfta fram Platåbergen fått ta del av erfarenheter från Gula Bergen i Kina och näringslivet har fått möjligheter till export.

Samtidigt finns det alltid två sidor av ett mynt och den senaste tidens utveckling i Kina är oroväckande. Senast häromdagen rapporterade media om den förföljelse och hot som sker mot svenska journalister och forskare. Det är en utveckling där Kina går mer mot att bli en starkare diktatur än att anamma demokratiska värderingar.

Detta gör att kritiska frågor är befogade kring Falköpings kommuns kontakter med Kina och den nya ledningen i kommunen kommer att diskutera och landa ned i ett ställningstagande kring framtiden.

Adam Johansson,

Kommunstyrelsens ordförande (M)

Relaterat till artikeln