Forsberg stod åtalad för att ha tagit ut sammanlagt mer än en miljon kronor ur SD:s partikassa i Skaraborg.

Hovrätten har ändrat tingsrättens dom angående vissa juridiska detaljer.

Men även hovrätten anser att han ska dömas för grov förskingring till ett års fängelse.

Anders Forsberg har under sin tid som kassör i Sverigedemokraternas Skaraborgsdistrikt till sitt eget företag lånat pengar från partikassan. Under tre års tid förde han över totalt 1,1 miljoner kronor från distriktet till företaget Höryda gård, mellan Skara och Falköping. Han tog ut pengarna i början av åren och satte sedan tillbaka pengarna i slutet av året, utan att det framgick i bokföringen. Pengarna användes för att täcka likviditetsproblem i företaget.

Det har också framkommit att han på liknande sätt lånat en mindre summa pengar från partikassan för Sverigedemokraternas kommunavdelning i Skara.

Anders Forsberg polisanmäldes av riksdagskollegan Hanna Wigh och utredningen togs så småningom över av Ekobrottsmyndigheten. Anders Forsberg åtalades för i första hand grov förskingring och under rättegången för två veckor sedan yrkade åklagaren Henric Fagher på fängelse i minst ett år.

Anders Forsberg har medgett att han överfört pengarna på det sätt som åklagaren beskrivit, men nekar till att detta skulle vara grov förskingring eller trolöshet mot huvudman, som han åtalas för i andra hand. Han erkände brottet olovligt förfogande, som han åtalas för i tredje hand.

Försvarsadvokaten Pontus Ljunggren framförde under rättegången att skyddstillsyn med samhällstjänst skulle vara en lämplig påföljd om Anders Forsberg fälls.

Samma dag som rättegången hölls tog riksdagen beslut om att bevilja Anders Forsbergs begäran om att sluta som riksdagsledamot. Om han skulle fällas för grov förskingring eller trolöshet mot huvudman skulle tingsrätten pröva hans riksdagsplats, men det blir nu alltså inte aktuellt.

I domen konstaterade Skaraborgs tingsrätt att det är ostridigt att Anders Forsberg under åren 2013-2015 överfört bankmedel om sammanlagt 1 140 00 kr från distriktets bankkonto till den enskilda firman Höryda gård.

"Återbetalning har gjorts men i vissa fall först efter ett halvår. Mot bakgrund av vad som framkommit om Anders Forsbergs ekonomiska situation och likviditetsbrist har det funnits stor risk för en slutlig förlust för partidistriktet. Det råder således ingen tvekan om att skada har uppstått för partidistriktet. Att Anders Forsberg återbetalat samtliga bankmedel medför inte att en förskingring inte kommit till stånd då det är i gärningsögonblicket som bedömningen ska ske av rekvisiten skada och vinning.

Tingsrätten fann således att även rekvisitet skada vinning är uppfyllt varför Anders Forsberg ska dömas för förskingring".

Rätten fann att han "har missbrukat en förtroendefull ställning som kassör och styrelseledamot i Sverigedemokraterna Skaraborg genom sitt handlande". Därför rubriceras brottet som grovt.

Brottet i sig bör rendera i ett och ett halvt års fängelse, konstaterar rätten, men väger in det faktum att Anders Forsberg i och med åtalet tvingats avsäga sig alla sina politiska uppdrag. Därför väljer man ett års fängelse.

Nu kommer hovrätten fram till samma sak.

Rätten betraktar de många uttagen som ett enda brott.

Läs det påverkar mitt liv:

Läs tog 50 000 kronor ur kassan: