Guldgemet delas ut i tre klasser: Årets elevkår, Årets teamwork och Årets samhällsinsats. Katedralskolans elevkår tävlar i Årets teamwork i konkurrens med elevkårerna vid Anna Whitlocks och Viktor Rydbergs gymnasium i Stockholm.

– Det känns jättebra! Det är ett kvitto på det som vi strävat efter är rätt. Det är oerhört hedrande att vara en av tre elevkårer i Sverige som valts ut till denna kategori, säger elevkårens talman Elin Grahn i ett pressmeddelande.

Kategorin Årets teamwork ges till elevkåren och representanter från skolan tillsammans. För att kvala in till denna kategori ska elevkåren och skolan ha ett gott samarbete som präglats av tillit och ömsesidig respekt. Elevkåren och skolledningen ska ha gjort initiativ tillsammans för att förbättra skolan eller varit ett viktigt stöd i varandras roller. Petra Björk som är samordningsrektor på Katedralskolan är en av de personer som nominerat elevkåren.

– De gör ett strålande jobb och är en otroligt positiv drivkraft på skolan. Skolledningen har ett aktivt samarbete med elevkåren och vi arbetar förebyggande, med god framförhållning och mot gemensamma mål. De vill verkligen skolans bästa, säger Petra i pressmeddelandet.

Caroline Karlsson är vice talman i elevkåren på Katedralskolan och hon tycker att detta är en av de finaste kategorierna man kan nomineras i.

– Det är extra rolig nominering då det är till elevkåren och representanter på skolan tillsammans. Vi har ett gott samarbete mellan elevkåren och skolledningen och en ömsesidig respekt och förståelse för varandras verksamheter, säger Caroline.