"Efter att ha blivit övertalad, så tar jag tillbaka min avsägelse", skriver Ove Berlin i ett mejl till kommunkansliet.

Det innebär att han nu fortsätter som ersättare för Sverigedemokraterna i Skara. För partiets del innebär det att de kan behålla sin vågmästarroll i Skara och inte har lika stor risk för tomma stolar i kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna hade att Mikael Vallin (SD) avsagt sig sin plats på grund av flytt och Ove Berlin avsade sin plats.

 Jag tycker det är olyckigt givetvis, men vi får se hur det går. Med Ove Berlin är det inte hundra klart än, sade gruppledaren Anders Forsberg (SD) då.

Nu har han och partiet lyckats övertala Ove Berlin att fortsätta som ersättare. I praktiken innebär det att Ove med stor sannolikhet kommer tjänstgöra vid varje kommunfullmäktige, för ordinarie ledamoten Oskar Lindblom (SD) har varit frånvarande på varje sammanträde sedan ett drygt år tillbaka.

Förra året var han inte närvarande vid ett enda av de sju mötena. Oskar Lindblom trappade ner sitt engagemang i partiet efter våren 2015 då partistyrelsen uteslöt sju medlemmar, bland annat Gustav Kasselstrand och William Hanhe som var ordförande och vice ordförande i partiets ungdomsförbund SDU.

Sedan dess närvarar Oskar Lindblom inte på kommunfullmäktige som en protest mot partiledningen, då han känner att han inte kan stå för partiets politik. Han har slutat som gruppledare för partiet, som ledamot i kommunstyrelsen och som ordförande för SD Skara. Sin plats i kommunfullmäktige har han däremot inte lämnat än.