Anmälningarna om de dåligt städade lokalerna på McDonalds i centrala Skövde har gjorts till Miljösamverkan östra Skaraborg, MÖS. Anmälningarna gällde ordningen ute i restaurangen vid två olika tidpunkter den gångna lördagen och har lämnats in oberoende av varandra.

Den första anmälan har kommit in från en privatperson som tillsammans med familjen gjorde ett besök på restaurangen vid lunchtid på lördagen den gångna helgen. Anmälaren beskriver besöket som en "mycket otrevlig upplevelse då det var väldigt ofräscht och ostädat."

Kritik riktas bland annat mot att borden inte var avtorkade, att det låg matrester på golvet på flera platser i restaurangen samt att soptunnorna var överfulla. Det var också väldigt kladdigt vid ketchuppumpen. Dessutom luktade det urin och härsket fett i lokalen, påpekar anmälaren.

Anmälaren har också fått intrycket av att personalen var underbemannad och heller inte hade någon koll på vad som skulle göras. Hen noterar också att det tycktes saknas en ansvarig person bland personalen.

Den andra anmälan har kommit in från polisens personal som tjänstgjorde i Skövde centrum under kvällen och natten mellan lördag och söndag.

Här påpekades att det rådde stor oordning i lokalen under den sista delen av öppethållandet, med mängder av skräp, både på bordet och på golven. Vidare låg det flera spyor vid dörren som vetter in mot Commerce galleria, vilka spred en stark och obehaglig lukt i hela lokalen.

Polisen konstaterar vidare att deras tjänstgörande patruller ofta upplever att personalen på McDonalds inte vågar lämna sin plats i kassan för att sköta städningen förrän efter stängningstid och att det är det som är den främsta orsaken till att det är så stökigt vid den tiden på dygnet.

Ett förslag på lösning från Polisen är att restaurangen tar in ordningsvakter för att upprätthålla ordningen i lokalen, så att personalen kan sköta städningen på ett bra sätt.

Från McDonalds ger Karoline Bengtsson, supervisor, via mejl följande kommentarer efter de inkomna anmälningarna.

– Det ska vara rent när man som gäst besöker McDonald’s i Skövde. Ibland kan det hända att många gäster anländer samtidigt vilket medför att det kan bli stökigt, till exempel i samband med att barerna stänger. Det åtgärdas så fort vi får möjlighet.

– Det finns ett tydligt problem med fylleri för alla näringsidkare som har öppet på kvällar och nätter i Skövde och vi arbetar kontinuerligt med att hitta lösningar för vår restaurang, och även utanför för den.

– Vi ser gärna att polis, liksom i detta fall, engagerar sig i frågan även i våra restauranger, trots att vi inte serverar alkohol. I dagsläget är det inte aktuellt med ordningsvakter, men vi utvärderar ständigt hur arbetsförhållande och gästförhållande ser ut på kvällarna, konstaterar Karoline Bengtsson.

Läs mer:

Läs mer:

Läs mer: