– Vi inväntar fortfarande svar från flera kommuner, säger Jenny Aronsson som samordnar arbetet i Skövde.

För tio år sedan väcktes idén om att ett civilrättsligt avtal mellan gym och den som tränar där skulle kunna användas som ett drogförebyggande arbete. Det började i Falköping och 2015 hade metoden spridit sig till samtliga skaraborgska kommuner och ett 50-tal gym.

I slutet av mars i år planerade nätverket Dopningsfritt Skaraborg en större, och samlad, kampanj. Tanken var att dra igång den kort därpå.

Men kampanjen är försenad, uppger samordnaren för det drogförebyggande arbetet i Skövde.

– Vi trodde allt med kampanjen, som skulle innebära att vi gjorde en större satsning tillsammans, var klappat och klart. Så var det inte. Dopningsfritt Skaraborg inväntar fortfarande svar från olika kommuner om och hur de ska delta, säger Aronsson.

Handlar det om pengar?

– Det är för tidigt att svara på.

Jenny Aronsson betonar att det ordinarie arbetet inom nätverket Dopningsfritt Skaraborg pågår som vanligt.

– Det påverkas inte av förseningen av kampanjen.

Arbetet är förebyggande och handlar om en samverkan mellan Skaraborgs kommuner, träningsanläggningar, polisen och folkhälsoenheten. Syftet är att försvåra användandet av dopningspreparat genom ett avtal där personer som tränar på gymmen ger sitt medgivande till dopningstester.

Avtalet anses vara ett unikt arbetsverktyg för att anläggningarna ska kunna erbjuda dopningsfria träningsmiljöer.