Medlemmarna i Kommunal är proffs på sina jobb. Men alltför ofta möter vi personal som inte får förutsättningar att vara just de proffs dem är. Behoven inom välfärden ökar men resurserna haltar med resultatet att personalen får springa fortare. Det är inte längre försvarbart att det alltid är den här gruppen som får höra om besparingar. Snart har vi inga medarbetare kvar i välfärden om ni arbetsgivare inte förstår att värna om er personal. Dessutom har kommunen ansvar att erbjuda omsorg till de som behöver. Anser ni att tillgången till vård nattetid skulle vara mindre viktig? Kan ni försvara det gentemot anhöriga, personal och brukare?

Relaterat till artikeln

Vi vet också att Skara redan i nuläget har lägst personaltäthet på särskilda boenden om vi jämför med kringliggande kommuner. Dessutom läser vi att det är höga kostnader för inbeordring av personal som är en av de stora utgiftsposterna. Menar ni då att Kommunals medlemmar ska få betala priset för att ni inte kan planera? Det är inte försvarbart att göra neddragningar i verksamheter som redan har en ansträngd arbetsmiljö. Så, prioritera om och planera verksamheterna bättre och låt nattlinjen vara kvar så som den ser ut i Skara.

Christina Emanuelsson, ordförande Kommunal Skara-Götene