I början av mars dömdes Elin Ersson, som tidigare bott i Jönköping, till 60 dagsböter för brott mot luftfartslagen efter den uppmärksammade aktionen på Landvetter i juli förra året.

Omkring en vecka efter att domen hade avkunnats avslöjade Svenska Dagbladet att en av nämndemännen som dömde i målet hade skrivit på Facebook att Elin Ersson var en brottsling - innan rättegången startade.

Avslöjandet fick Elin Ersson och hennes advokat Tomas Fridh att begära att rättegången skulle göras om. De ansåg att nämndemannen genom sin skrivelse redan hade tagit ställning i skuldfrågan.

– Han argumenterade för ett straff som var mer än dubbelt så högt än vad lagen säger. Skrivelsen som han gjorde i domen hade inget med svensk lag att göra, sade Tomas Fridh till JP den 13 mars.

Dagen efter meddelade Göteborgs tingsrätt att nämndemannen hade stängts av från sitt uppdrag. På fredagen meddelade Hovrätten för västra Sverige att rättegången nu måste göras om efter att nämndemannen varit jävig.

Fallet Elin Ersson har blivit mycket uppmärksammat och även juridiskt knepig. Ett liknande fall hade aldrig tidigare prövats i en svensk domstol.