Jag kan ju ha fattat fel, men det verkar som om kommunalrådet fört samtal med en privat entreprenör om att vederbörande kan få disponera/hyra lokaler på Katedralskolan och bedriva skolverksamhet där. Det låter ju bra.

Dessutom skall han få ta över några gymnasieprogram.

Kommunens företrädare ägnar sig åt lite byteshandel med en privat aktör för att skapa något nytt, för det är svårt för Katedralskolan att få tillräckligt många sökande och nu vill man göra något innovativt.

Det är ju inget annat än att medge att man inom kommunledningen inte anser att man besitter den kompetens som krävs för att driva en modern och attraktiv gymnasieskola. Om det är där skon klämmer kan man kanske försöka hitta den kompetensen, det lär finnas duktigt folk på Katedralskolan.

Visst kan man tänka sig samverkan med privata aktörer inom ett skolväsende, man kan även tänka sig konkurrens även om jag personligen inte delar denna tanke, men inte på detta sätt.

Skara är en skolstad med anor och om man har en känsla för detta, så borde man se det som en självklarhet att vår kommun tar ansvar och garanterar Katedralskolans fortlevnad i kommunal regi.

Thorbjörn Levenstam före detta lärare, numera glad pensionär