Att döma på klädseln var troligen en stor del av invigningens åskådare arbetare från NCC, företaget som haft hand om byggnationen av mobilitetshuset.

Att det är just ett mobilitetshus poängteras av Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Jag tycker inte det lyfts fram ordentligt hur viktigt det här kvarteret är. Det är helt avgörande för att skaraborgare ska kunna ta sig till Skövde. Att Regionens Hus ligger bredvid betyder också mycket.

Det korta avståndet till resecentrum är tänkt att skapa en knutpunkt där en bredd i trafikförbindelser erbjuds. Två hyrbilsfirmor kommer flytta in och i framtiden kan också hyrcyklar komma att erbjudas i anslutning till huset.

– Alla trafikslag är viktiga för ett hållbart Skövde och Skaraborg. Bilen kommer finnas kvar och den behövs för att bygga en stad, säger Jonsson.

Trygghet prioriteras i det nya parkeringshuset. Fjärrvärmen under jord håller gatorna snöfria och är på så vis tänkta att öka säkerheten vid halt väglag. Solceller på taket ska driva huset i så hög grad som möjligt.

Bild 1 av 10 Invigningens åskådare bjöds på glögg.

Foto Alexander Fogde

Notan för det nya huset landar på 185 miljoner kronor. Skattebetalarna kommer själva årligen bekosta fem miljoner.

– Det är en kostnad men det här är viktigt att vi tar ansvar och är ett draglok för Skaraborg, säger Jonsson.

Michael Sanneviken från arkitektfirman Tengbom har arbetat på huset.

– Det har varit några utmaningar med fasaden, det har blivit några vändor fram och tillbaka. Skövde har en lång tradition av tegel och vi har försökt möta det i designen.

Fasaden på huset täcks av så kallade baguetter gjorda i keramiskt material. Baguetternas olika färger och ytskikt ska skapa en blänkande effekt när solen ligger på.

– Jag tycker vi har skapat en enkel och snygg lösning med ett modernt material, säger Sanneviken.

Gratis parkering i december

Huset är utrustat med cirka 30 laddstationer för elbilar och i åtminstone några månader framöver sker all laddning i huset kostnadsfritt. I framtiden kommer taxorna vara baserade på hur mycket el de olika laddningsstationerna drar.

– Fler laddningsmöjligheter spär på ökad användning av elbilar, säger Daniel Lindh, gatu- och naturchef i Skövde kommun.

Mellan den 20 och 23 december kommer dessutom all övrig parkering i parkeringshuset vara gratis.

I augusti sker invigningen av det 180 kvadratmeter stora videokonstverket. Det skapas av den schweiziska konstnären Pippilotti Rist och dess storlek gör det till Sveriges största i sitt slag.