Rent generellt brukar handläggningstiden av den här typen av ärenden ta mellan tio och elva månader.

– Restaurangbranschen är ett område där vi sett att det förekommit fusk och utnyttjande av utomeuropeiska personer. Det gör att de ska skicka in fler handlingar, det kan ta lite längre tid, säger Alexandra Elias på Migrationsverket.

Arbetsgivaren måste också i förväg visa att verksamheten bär den lön som den anställde ska få. Detta torde dock inte vara något problem i Dominics fall eftersom han arbetat och betalat skatt i Sverige under närmare tio år. Dessutom på den restaurang som nu försöker få honom tillbaka.

Kock är också utpekat som ett bristyrke enligt arbetsförmedlingens siffror.

I Dominic Emenikes fall handlar de om några missade hundralappar under två månader och när arbetsgivaren upptäckte felet rättades omedelbart till och pengarna betalades ut.

Men eftersom lagen tolkas bokstavligt ledde misstaget till utvisning av Skövdekocken.

Nu har regeringen lagt ett förslag, där mindre misstag ska kunna rättas till efteråt och där lagen inte ger den här typen av konsekvenser. Problemet är bara att det inte börjar gälla för än den förste december och trots att det råder politisk enighet i riskdagen och att dagens system slår fel gäller den gamla lagen.

– Vi agerar som tidigare, Migrationsverket har ingen möjlighet att tillämpa en lag som inte gäller, konstaterar Alexandra Elias.

Hon menar också att när myndigheterna ställt krav har också fallen av missbruk minskat.

– Syftet med lagen är att göra det enklare för människor att komma hit och arbeta, men det får inte leda till att arbetsgivaren utnyttjar av arbetstagare. Den gör heller ingen skillnad på om det är ett misstag eller fusk, vilket kan göra att lagen kan uppfattas som hård. fortsätter Alexandra Elias.

Det innebär att Dominic får fortsätta vänta på möjligheten att resa tillbaka till Skaraborg.

Läs fick fel lön kan utvisas:

Läs Dominicdebatten i riksdagen:

Dominic sätter sitt hopp till regeringen:

Läs jag kan tvingas sälja:

Läs ministern ger inte Dominic något hopp:

Läs Dominic har packat väskorna:

Läs det här är en katastrof:

Läs Dominic har fått malaria:

Läs nu finns en lex Dominic:

Läs lagen kan inte vänta:

Läs kyrkan betalade:

Läs Alliansen vill se en lex Dominic: