Mitt hus är anslutet till vatten och avlopp som fortfarande är en tjänst som fortfarande sköts och faktureras av det offentliga ty det är mer eller mindre ett skitgöra som privata aktörer inte velat ta i. Gatsopning och snöröjning och skötsel av våra gator runt mitt hus görs ibland av privata entreprenörer men betalas av skattepengar.

Bara för att privatägda företag gör jobbet så delar vi alla på kostnaderna genom skatten.

I skatten ligger sjukförsäkring mm som annars fått betalas privat till ett försäkringsbolag.

Det är bara en del av det som skattefinansieras. Ni vill nu låta alla betala samma procentuella skatt. Och då sänka skatten samtidigt dessutom.

Då vill ni kanske att alla betalar 20 procent?

Det är ju bara så att då måste ni säga vad som ska tas ur den skattefinansierade kakan. Då måste hälften betalas via privata betalningar istället. Ska vi ha en privat poliskår som bara hjälper de som betalat sista fakturan i tid?

Nej det kommer bli så att alla får typ 35 procent istället. Eller mer.

Räkna ut vad det skulle kosta per person om vi delar rakt av istället. En fast peng. Troligen en halv miljon per person. Då får jag ett minussaldo på ‪150 000‬ per år. Sjuka och gamla minus ‪350 000‬. Det är väl nästa steg.

Ett meddelande till alla skatteföraktare med herr Östling i spetsen: Om man är rätteligen eller orättvist ekonomiskt stark måste man vara snäll, inte självisk.

"Vad får jag för 30 miljoner", sade han. Vad fick han för de 80 miljoner han hade kvar efter skatt?

Vad får den långtidssjuka eller pensionerade för sina skattepengar då de betalar mer procentuellt än en löntagare med samma inkomst?

Alliansen och SD vill inte ge dessa en skattelättnad trots att sjukförsäkring och pension är lönepengar som lagts undan för sämre tider.

De säger sig vara humana och tänka på de fattiga när det var dem som gjorde många fattiga och deras politik gör det fortfarande.

Jag skriver härmed under med mitt socialdemokratiska, fackliga, röda namn, skickat från Tidaholms rödaste innerstad.

Mikael Svensson