Angående bostadsbrist och corona:

Efter att ha läst onsdagens insändare från Milada Wurm och ledaren i FT 11 mars har jag några funderingar som jag hoppas SD kan hjälpa mig med.

Om vi börjar med förra veckans ledare, så fick vi där veta att ungdomsförbundet konstaterat att Falköping var fullt. Hur jobbar ni med att lösa det problemet? Vilka åtgärder vidtar ni inom ramarna för det kommunala arbetet för att öka mängden tillgänglig tomtmark för bostadsbyggande? Falköping har även ett allmännyttigt fastighetsbolag, hur jobbar ni därför att öka antalet lediga bostäder?

Vidare undrar jag varför SD inte tycker att kommunledningen ska följa folkhälsomyndighetens rekommendationer? Är det inte i tider av kris extra viktigt att lyssna till expertisen?

Oroad men inte panikslagen