Inför varje val, brukar de flesta av våra riksdagspartier, lova att de ska, sänka, ändra, eller ta bort, pensionsskatten. Men det blir aldrig så. De hundralappar den sänks med, framför allt för dem med låga pensioner, mer för dem, som redan har hög pension, är en spott i havet. Men det finns ju ungefär 2 miljoner pensionärer i Sverige, så då lovas det hej vilt.

Skatt har redan betalats på dessa pengar då de betalades in, men nu ska de beskattas en gång till. I många länder är skatten väldigt låg på pensioner, eller så är den helt borttagen, men inte i Sverige.

Fyra av tio pensionärer får restskatt, vilket innebär att statsmakterna tycker att de betalar för lite i skatt. Rimmar illa med vad som sägs innan riksdagsvalen.

Många, företrädesvis kvinnor, har oförskämt låg pension. Så låg, att de behöver bidrag för att klara sej.

En radikal förändring behöver ske, vad det gäller synen på människor, som under hela sitt arbetsföra liv, betalat in till sin pension.

Conny Östling