Idag hålls sista mötet för regionfullmäktige för i år och viktiga beslut ska fattas. Regionens budget för nästa år togs det beslut om i somras, men den ska fastställas av det nya fullmäktige som bildats efter valet.

I somras hade den grönblå ledningen egen majoritet varför det var givet att deras förslag skulle bli fullmäktiges beslut. Efter valet saknar visserligen den grönblå ledningen egen majoritet i fullmäktige, men då de tre stora oppositionspartierna väntas rösta på sina egna budgetförslag ser den grönblå budgeten ändå ut att fastställas. Så agerade oppositionspartierna när budgeten behandlades i regionstyrelsen.

Innan budgeten tas ska även delårsrapporten för augusti 2018 debatteras.

Det ska också tas beslut om att göra om zonsystemet i kollektivtrafiken till tre zoner istället för dagens över 70 i regionen. Ärendet återremitterades av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vid förra fullmäktige. Från de två partierna har det uttryckts att ärendet väl skyndsamt förts tillbaka för beslut, men i regionstyrelsen valde de ändå att stötta förslaget. De två röda partierna ville göra vissa tillägg till beslutet, men fick inte igenom detta i regionstyrelsen.

Vid dagens möte ska det också beslutas om vilka personer som ska sitta i de flesta av regionens alla styrelser och nämnder. Sedan tidigare har ledamöterna i regionstyrelsen, regionråden, utsetts och man har även valt valberedning och arvodesberedning samt fullmäktiges presidium. Regionstyrelsen har också utsett vilka som ska sitta i personalutskottet och ägarutskottet.

Regionfullmäktige ska utöver detta behandla ett flertal ärenden, däribland beslut om partistöd för nästa år, åtta motioner och ett par interpellationer.