Statens sätt att fördela kulturanslag regionalt har under flera år kraftigt missgynnat landets länsmuseer. Det är hög tid för riksdagspartierna och regeringen att uppmärksamma de regionala museernas svåra ekonomiska situation. Över blockgränserna kräver vi att statens grundfinansiering höjs. Sker inte detta kommer länsmuseerna tvingas att göra uppsägningar och staten kommer inte att kunna nå de kulturpolitiska målen i hela landet.

Myndigheten för kulturanalys visar i rapporten Kulturanalys 2019, en lägesbedömning i relation till de kulturpolitiska målen att länsmuseerna har tvingats säga upp nästan var tionde anställd under perioden 2003 till 2017. Flera museer har nära nog halverat sin personalstyrka. Bakom detta ligger att anslagen inte har räknats upp. Staten har varit sämst oavsett om det har varit en alliansstyrd eller en socialdemokratiskt ledd regering.

Den senaste mandatperioden räknades statens anslag upp med endast en procent årligen och så lär det fortsätta under den nya mandatperioden om inget görs. Detta är dessutom en fortsättning på en underfinansiering som pågått i närmare tjugo år.

En av våra museichefer konstaterade nyligen uppgivet: ”Nu har det snart gått fem år. Det är med andra ord snart dags att varsla anställda så att ekonomin kan gå ihop”. I tider av minskade resurser har museerna prioriterat den publika verksamheten men detta har skett på bekostnad av kunskapsuppbyggnaden och samlingsförvaltningen, som på många håll skruvats ned till ett minimum. Detta står i skarp kontrast till det uppdrag vi har fått i den nya museilagen.

Får länsmuseerna inte bättre ekonomiska villkor blir konsekvenserna snart kännbara för landets barn och unga, som enligt de kulturpolitiska målen ska prioriteras. Framför oss ligger beslut om att skära ned på antalet utställningar och på de pedagogiska verksamheterna som riktas till skolorna. Sådana nedskärningar måste undvikas, särskilt i en tid som präglas av ökad intolerans, fake news och rotlöshet. Nu om någonsin behövs det starka och självständiga kultur- och historieaktörer som med gedigna kunskaper kan hjälpa barn och unga att förstå sin samtid och skapa dialog om de utmaningar som samhället står inför.

Vi riktar oss till kulturminister Amanda Lind (MP), kulturutskottets ordförande Christer Nylander (L) och övriga partiers kulturpolitiska talespersoner: Det är dags att uppvärdera länsmuseernas omistliga betydelse i ett föränderligt samhälle.

Undertecknat av styrelsen för Länsmuseernas samarbetsråd samt ordföranden i 21 länsmuseer

Kalmar läns museum: Jonas Hellberg (S), ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd

Bohusläns museum: Inga Göransson (C), vice ordförande Länsmuseernas samarbetsråd

Blekinge museum: Jesper Rehn (L)

Dalarnas museum: Mursal Isa (MP)

Hallands länsmuseer: Therese Stoltz (S)

Jönköpings läns museum: Inger Gustafsson (L), Raymond Pettersson (C)

Kulturen i Lund: Bengt L Andersson

Länsmuseet Gävleborg: Mats Kolarby (S)

Gotlands museum: Peter Molin

Länsmuseet Västernorrland – Murberget: Thomas Näsholm (S)

Norrbottens museum: Tomas Vedestig (SjvP)

Regionmuseet i Kristianstad: Radovan Javurek (L)

Sveriges Hembygdsförbund: Jan Nordwall

Sörmlands museum: Åsa Kratz (S)

Upplandsmuseet: Örjan Berglund (C)

Värmlands museum: Ulrica Jacobs (M)

Västerbottens museum: Anders Lidström (S), Monica Fahlén (S)

Västergötlands museum: Roland Andersson (S)

Västmanlands läns museum: Agne Furingsten (L)