Att få politiker att berätta om de idéer och ambitioner som man har inför ett kommande val, är både bra och relevant. Att dessutom få dessa politiker att svara på frågor som medborgarna har är en självklarhet.

Men konceptet #kandulova, där man som politiker i ett enskilt parti ska avkrävas löften att genomföra specifika saker blir ganska märkligt om man reflekterar lite över hur vårt demokratiska system fungerar. Om vi hade haft presidentval, eller som förr i tiden lokalt; borgmästarval, så kanske man kunde förstå idén med att begära löften.

Men vårt demokratiska system bygger på att det finns en majoritet som tar ansvar och beslutar i såväl lokala sammanhang som på övriga nivåer. Om då inte ett parti kan utgöra egen majoritet, så kan löften som uttrycks endast vara en ambitionsnivå eller viljeinriktning.

I ett av mina svar i #kandulova, så svarade jag att jag inte kunde lova ”gratis bussresor utan egen majoritet”. Vilket ju är min egen reflektion kring hur vallöften bör uttryckas, egentligen. För, om du har ett, två eller tre andra partier att ta hänsyn till, blir det svårt att lova något innan man har satt sig ner eftervalet och förhandlat om saken. Det enda man kan lova och som inte är en ”from förhoppning” är ju att man ska arbeta för eller verka för det som man vill genomföra.

Något som inte kommer fram i denna satsning kring #kandulova är hur politikernas vallöften efter beslut sedan omvandlas till konkret handling. Det är ofta en hel del olika saker som spelar in på HUR det som politiker före ett val säger sig vilja arbeta för sedan kommer att genomföras. Det är lagar och regler, olika nivåer som har ansvar för olika saker och dessutom är det hur tjänstemännen och processen inom den organisation som får uppdraget att genomföra något påverkar resultatet.

Så, att lova saker innan ett val, är inte detsamma som att man kan genomföra det, om inte förutsättningarna gör det möjligt. Men, för att utmana ambitionsnivån hos politikerna, kan #kandulova säkert vara en bra måttstock.

Magnus Gunnarsson, Miljöpartiet Skara

Relaterat till artikeln