Replik till Ulla-Britt Hagström (L):

Ordföranden för Skaraborgs Sjukhus, Ulla-Britt Hagström (L), anser att vi ägnar oss åt teater när vi uttrycker vår oro över sjukhusets sjunkande tillgänglighet och snabbt försämrade ekonomi. Om så är fallet kan vi konstatera att den gångna mandatperioden varit en tragedi i fyra akter, regisserad av den offentliga ekonomins motsvarighet till Lars Norén, möjligtvis med det undantaget att siffrorna varit röda och inte svarta.

Ulla-Britt, du hävdade i ett tidigare svar att du lämnar över ett underskott som är i paritet med det som lämnades av förra styrelsen. Detta är helt sonika inte sant. Underskottet för 2014 var 55,9 miljoner kronor, det prognosticerade underskottet för 2018 är 160 miljoner kronor. Om den siffran håller, vilket inte särskilt mycket tyder på, är skillnaden 104,1 miljoner kronor.

Vi vet inte vilka astronomiska tal du hanterar dagligen, men för oss är det en relevant skillnad. Du vägrar inse situationens allvar och har inte lyssnat på de återkommande propåer från oss om kraftfulla åtgärder i tid. Nu har vi facit: försämrad ekonomi och försämrad tillgänglighet för patienterna.

När vi lämnade över 2014 var tillgängligheten god och det gick därför att på ett trovärdigt sätt försvara det faktum att budgeten överskridits. Idag kan vi konstatera att vi fått en sämre vård till ett högre pris, ett eftermäle som inte ens du kanhävda att du är stolt över.

Alex Bergström (S), Regionråd

Johan Ask (S), Vice ordförande SkaS

Susanne Larsson (S), 2:e vice ordförande Östra hälso- och sjukvårdsnämnden