Då många av företagets kunder tvingas stänga har Dafgårds sett en kraftigt minskad försäljning, och det med en hastighet de aldrig tidigare upplevt, enligt Ulf Dafgård.

Då även framtiden är oviss har företaget tvingats anpassa sig till ett nytt läge och snabbt ställa om. Därför meddelar Dafgårds nu att de kommer att varsla cirka 32 tjänstemän om uppsägning.

Neddragningarna sker främst inom grossistverksamheten, men även andra berörda avdelningar kommer tvingas göra åtgärder för att anpassa sig till den nya situationen.