Finns det någon produkt som passar bättre att lyfta fram på Matfestivalen, än grynkorven?

Det tycker inte Grynkorvens Vänner, som verkar för att utveckla grynkorvstraditionen.

Grynkorven är den mest naturliga produkt att lyfta fram på matfestivalen, menar Tommy Kroon, ordförande.

Den är Sveriges äldsta blandcharkvara. Den första korven i Sverige. Redan på den yngre stenåldern lärde de sig att göra grynkorv. Det är enkel matematik: det första slaktdjuret var gris, det första sädesslagen var korn. Om familjen hade en gris och många barn räckte inte köttet till alla så man drygade ut det med korn, och så tog man det feta fläsket och gjorde korv. Så gör vi än i dag. Inget att undra på att grynkorven har fått ett eget sällskap, säger Tommy Kroon med kraft.

I Grynkorvens vänner finns tre stora högtidsdagar. Den första är Grynkorvens dag i oktober då sällskapet träffas någonstans i Skarabog, äter grynkorvsbuffé från fyra olika tillverkare och väljer ut den bästa grynkorven. Nästa högtidsdag är på våren, då årsmöte hålls och det återigen blir grynkorvsbuffé, där den bästa korven röstas fram. Den tredje högtidsdagen infaller under matfestivalen, när det samtidigt är grynkorvsfestival på Hotell Billingen. Då väljs den bästa korven av de två föregående vinnarna, och den utvalda blir Årets Grynkorv.

I år är det en riktig outsider med, avslöjar Tommy Kroon.

Det finns bara 14 kända grynkorvstillverkare i världen. 13 av dem finns i Skaraborg och den fjortonde i Karlstad. Karlstadstillverkaren är med i finalen.

Tillkännagivande och diplom till vinnaren utdelas i kyrkparken på lördagen av Anna Maria Corazza Bildt, ledamot i Grynkorvsakademin. Möjligtvis kan en ny, känd ledamot av Grynkorvsakademin avslöjas på samma gång.

Tommy Kroon hoppas att det kommer att bli mer grynkorv på Matfestivalen framöver.

Vi försöker få någon av krögarna att göra det, men de är skeptiska, de tror inte att folk väljer grynkorv. Jag tror att de är fel ute.