Missförhållandet, där framförallt en chef inom socialtjänsten misskött sina arbetsuppgifter uppmärksammades enligt IFO-chefen i januari 2017. När allt uppdagades visade det sig bland annat att 27 ärenden som kommit in inte hade handlagts på rätt sätt. Det hela ledde till stark kritik från IVO och en polisanmälan.

Nu åtalas chefen för tjänstefel vid Skaraborgs tingsrätt.

Denne anställde i sin tur en medarbetare som enbart hade gymnasiebehörighet. Många menar att det inte får vara så här inom socialtjänsten De anställda ska ha behörighet för att klara sina uppgifter som ingår i uppdraget. Tanken var att personen som anställdes enbart skulle göra administrativa uppgifter, men hen blev också satt att möta klienter.

Krav på abort

Chefen har också använt sig att metoder som inte är tillåtna, bland annat har denne ställt ultimatum på en klient, som lett till att en kvinna gick med på att göra abort.

Den åtalade anklagas också för att ha manipulerat drogtester. Denne läste av provsvaren fel. Som en följd av det har chefen låtit tvångsvårda en person i nästan två veckor på felaktiga grunder.

IFO-chefen Peter Engman uttalade sig i ett pressmeddelande att: "Vi befinner oss i ett läge där arbetsmarknaden i hela riket skriker efter samma sorts kompetenser. Rekryteringsläget är väldigt svårt och därför är det inte lätt att få personal som har såväl erfarenhet som rätt kompetens."

Läs kommunen polisanmälde