Under sommaren kommer Skaraborgsgatan utanför Viktoriaskolan att få en upprustning av miljön.

Det är egentligen ett uppfräschningsprojekt, framförallt blir det ny plattsättning, en ny plantering i mitten av rondellen och åtgärder som förbättrar trafikmiljön, säger Jacob Kindstedt, landskapsarkitekt på Skara kommun.

Dels ska man ta bort en del vegetation i refugerna, som i dagsläget ger dålig sikt vid korsningarna. Det blir också ny belysning, vilket även det ökar trafiksäkerheten.

Det är samma typ av armatur som redan finns på Skaraborgsgatan. Tanken är att knyta ihop infarterna in till Skara.

Det innebär inte några förändringar trafikmässigt, bortsett från Skolgatan som stängs av i och med att skolan byggts om.

Ombyggnadsarbetet börjar i sommar och ska vara klart inför invigningen av Viktoriaskolan.

För den västra infarten på Skaraborgsgatan ner mot Coopområdet är det nu inte mycket som återstår. De sista buskarna är satta och ett självbevattningssystem är på plats.

Ett övergångsställe ska på plats framåt hösten och då kommer gatan återigen att behöva stängas av.

Under 2018 ska även busshållplatsen på sträckan göras säkrare. En avsmalning av gatan görs då för att bilar inte ska kunna köra om bussen då den stannar, berättar stadsarkitekt Anders Kyrkander.

Uppfräschningsarbetet av Skaraborgsgatan kommer senare att fortsätta förbi järnvägsbron mot Jula.

Jag vet inte exakt när vi tar tag i denna etapp, först har vi fokus på sträckan utanför skolan. Tanken är att det ska bli ny belysning längs med hela gatan. Vi ska också åtgärda vegetationen vid busshållsplatsen, det ser inte så jätteroligt ut nu, säger Jacob Kindstedt.