Insekternas möjlighet att hitta naturliga bostäder i landskapet har minskat den senaste tiden. Och samtidigt gör insekterna nytta. Nu på lördag 15 juni kan den som vill därför bygga insektshotell på Västergötlands museum i Skara.

Aktiviteten ingår enligt ett pressmeddelande i årets utbud av sommarlovsaktiviteter i Skara kommun, och vänder sig till barn som gärna får ha en vuxen med sig som sällskap.

Dagen inleds med ett spännande litet föredrag i hörsalen: ”Insektshotell – en bisak”. Agronom Bengt Weidow har ett stort intresse för entomologi – i synnerhet skalbaggar, och kan berätta mycket spännande om dessa småkryp.

– På Veterinärmuseet får vi sedan veta mer om hur det kom sig att vildbin blev tambin en gång i tiden. Munkarna gjorde ett stort arbete med att ta fram tambin. Vaxljus, honung och pollinering var viktigt på medeltiden men också idag, säger Ulrika Eriksson, pedagog på Västergötlands museum.

Tillsammans bygger deltagarna fantastiska insektshotell under sakkunnig ledning av Skara biodlarförening. Alla får ta med sig sina hotell hem och sedan är det bara att vänta tills insekterna flyttar in.

Insektsdagen arrangeras av Västergötlands museum i samarbete med Medborgarskolan och Veterinärmuseet.