Politikerna möttes också av en hel del positiva besked när det gäller verksamheten.

– Skaraborgspolisen har ett fåtal vakanser och har ganska lätt att rekrytera personal. Personer hör till och med av sig och vill arbeta i polisområdet, vilket givetvis måste ses som positivt med tanke på situationen i stort, fortsätter Ulrika.

Alliansen har vid flera tillfällen lagt förslag om att den nya polisutbildning regeringen lovat ska komma ska placeras i Skövde.

– Det finns faktiskt mycket som talar för det. Här kan man samarbeta med försvaret, högskolan, räddningskolor och andra aktörer, konstaterar Cecilia Widegren (M).

Vissa uppgifter har dock gjort gällande att Borås kan ligga bra till för en enhet, men i dag vet ingen med säkerhet.

Givetvis tog man också upp problemet med de internationella stöldligor som härjat över i stort sett hela Skaraborg. Verkstäder, ladugårdar och jordbruksmaskiner har varit ett eftertraktat byte för gärningsmännen. Men man har också haft personer specialiserat sig på sadlar som slagit till i området.

– Ligorna har upptäckt att den här typen av verksamhet ligger ganska tätt i Skaraborg och den här typen av verksamhet är extremt välorganiserad. Men här har faktiskt den nya, mer gränsöverskridande, organisationen varit till stor nytta, fortsätter Widegren.

Däremot anser riksdagsledamoten att det finns mer att göra när det gäller mängdbrottsligheten som drabbar vanligt folk.

I dag har polisområdet 371 personer kopplade till området och med tanke på att partierna närmast försökt bjuda över varandra när det gäller satsningen på polismyndigheten i ett antal vallöften så talar allt för att de kommer att bli fler. I slutändan handlar budskapet om att de flesta partier vill rusta upp verksamheten från grunden.

Polismästaren lyfte också fram vikten av att det är viktigt att polisen är synlig det bidrar till en känsla av trygghet. Det är också viktigt att de samverkar med andra myndigheter och ledningen lyfte fram de kommunpoliser man satsat på.

Även kvinnomisshandel och utsatta barn var uppe till diskussion.

– Här verkar det som om samarbetet med socialtjänsten fungerar bättre i Skaraborg än på många andra håll. Dessutom är det naturligtvis viktigt att rekrytera duktiga utredare, säger Cecilia.

Själv ska hon åka ner till Värtahamnen och diskutera dagens situation med Tullen, för att få en bild av vilka ytterligare befogenheter de behöver för att bland annat kunna stoppa utförsel av stöldgods.

Även polischefen Mats Bergström tycker att det är bra att den här typen av dialog finns.

– jag diskuterar gärna de här frågorna även med representanter för andra partier, konstaterar Bergström.

Läs många rädda för inbrott:

Läs så kan stöldligorna stoppas: