Personalen ingrep och släckte elden innan räddningstjänsten kom fram till platsen. Det var ett mycket bra ingripande, säger Peder Reich, yttre befäl vid räddningstjänsten i Gislaved och Gnosjö.

Räddningstjänsten hjälpte till att ventilera ut röken och lämnade sedan platsen.