Sportlovsveckan är igång. Då vill alla givetvis ha ett härligt vinterväder. Måndagen började dock lite trevande. Strax före lunch låg temperaturen precis över nollan och lite senare under eftermiddagen började det snöa, precis som SMHI:s prognos förutspådde.

Resten av veckan ska bjuda på en blandad kompott, med såväl några riktigt fina vinterdagar, som några mer gråtonade varianter. Dessutom kommer det av prognoserna att döma även att blåsa mer än det gjort den senaste perioden.

Efter en period där ett högtrycksområde med kallare luft från nordost har legat stabilt över stora delar av landet, återgår vi därmed till ett väder som är mer "normalt" för Skaraborg.

– Det dominerande väderläget på vår breddgrad är de vandrande lågtrycken från sydväst. Högtryckslägen från öster är inte det vanliga för Skandinavien, konstaterar Frida Johansson, meteorolog på Skaraborgs flygflottilj F7.

Frida berättar vidare att stora luftströmmars flöde på hög höjd styr vädret på en övergripande nivå, medan geografiska förutsättningar ofta har en tydlig inverkan på hur det blir på lokal nivå.

I Skaraborg är exempelvis Billingen en styrande faktor när det gäller nederbörden, både vad gäller mängd och typ. Under vintern snöar det till exempel mestadels mer uppe på berget och österut än vad det gör på den västra sidan, mot Skara. Dock beroende på vilket håll luften kommer mot den stigande marken.

– Det beror på luftmassans hävning när den trycks upp över Billingen. Nederbörden börjar falla när luften når den så kallade hävningsgränsen, där vattenångan i molnen går över i fast form. 

– Sen beror det på temperaturen om det blir regn eller snö. Under vintern blir det allmänt snöfall på högre nivåer då luften kyls av, förklarar Frida.

F7-meteorologen påpekar vidare hävningsgränsen varierar utifrån rådande omständigheter. Hon konstaterar också att det inte alltid det behövs en höjd i form av ett berg för att regnet eller snön ska börja falla.

– Det kan vara allmän höjning av marken som gör att det faller ut nederbörd och att det växlar från regn på kusten till snö inåt landet.

Ett annat lokalt väderfenomen som dyker upp i Skaraborg under rätt förutsättningar är så kallade "snökanoner" som kan uppstå i närheten av Vänern och Vättern. Fenomenet uppstår när hård och kylig vind sveper över öppet vatten och på vägen möter stigande, varmare vattenånga. När de olika luftmassorna möts bildas iskristaller, som sedan ger ett kraftigt snöfall när luften går vidare in över land.

Längs Vättern märks fenomenet i första hand över ett område från Tidaholm och söderut mot Mullsjö och Habo. Vid Vänern hamnar snön oftast mellan Mariestad i öster till Vänersborg i väster.

– Med rätt förutsättningar är snökanoner ganska vanligt förekommande under vinterhalvåret. Men det krävs att vattnet går över en stor öppen yta, så för att det ska uppstå i anslutning till Vättern måste det blåsa kalla vindar från nord/nordost. Därför är det från Tidaholm och söderut som snön faller, säger Frida.