De båda försändelserna kom via post till Arlanda, där de beslagtogs av tullen. Det första paketet togs den 28 januari i år, medan det andra togs omhand den 19 mars. 22-åringen togs därefter in för förhör den 3 maj och en husrannsakan genomförde samtidigt i hans lägenhet.

I samband med husrannsakan togs en bärbar och en stationär dator i tillfälligt beslag. Dessutom beslagtogs mannens mobiltelefon.

Undersökningen av de båda datorerna har inte gett något som används som bevis i ärendet. I mobiltelefonen har däremot återfunnits flera nätsökningar på tramadol. Vidare har en app för spårning av paket hittats i mobilen, inklusive historik över spårning av båda försändelserna.

I ett inledande förhör som hölls i maj förnekade mannen inledningsvis brottet. Han medgav dock att han känner till preparatet tramadol och att han använt det vid ett enstaka tillfälle tidigare, men sade sig inte förstå varför någon i Schweiz utan hans vetskap skulle vilja skicka ett paket till honom med en så många tabletter.

I början av november togs mannen på nytt in för förhör. Den här gången erkände han brottet och medgav att han beställt de båda paketen. Av förhöret framgår att han gjorde beställningarna via darknet på sin stationära dator.

Han berättar också att han vid tidpunkten för beställningarna satt i ett missbruk, men påpekar samtidigt att det inte var meningen att han skulle beställa så mycket tabletter som det blev och att det var först i samband med förhöret som han förstod hur många tabletter som kommit.

– Det var inte meningen att beställa själva mängden. I beskrivningen stod det 150 stycken, men det var 150 kartor med tio tabletter i vardera, säger 22-åringen i förhöret.

På frågan vad tramadol är för mannen konstaterar han att det fungerar som smärtstillande medicin.

– Jag jobbade i XX 12 timmar om dagen och mådde psykiskt dåligt, säger 22-åringen och svarar jakande på frågan om han var beroende av preparatet.

– Men jag fick erkänna för familjen och i dag är jag inte beroende längre, säger han.