Efter att skolchefen Jonny Palmkvist lyft frågan till politikerna i barn- och utbildningsnämnden om att inte genomföra de tidigare beslutade budgetminskningarna mot Gällkvistskolan. Skolan arbetar för att förbättra tryggheten med bland annat stödåtgärder till de elever som behöver det samt genom att starta ett mindre sammanhang där elever som behöver komma undan den stora klassen ibland kan vara.

– Om man drar ner på resurserna äventyrar det åtgärderna för att få studiero och trygghet, sade Jonny Palmkvist till SkLT tidigare i veckan.

Relaterat till artikeln

Politikerna i barn- och utbildningsnämnden håller med och tog ett enigt beslut om att inte genomföra budgetminskningen på 600 000 kronor som man tidigare beslutat om i juni.

– Nu har Gällkvistskolan äntligen landat i en trygghet, det vill vi inte riva upp. De kommer att behöva de här resurserna och det är pengar som kommer att betala sig, säger Lotta Grönlund Plöen (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

– Gällkvistskolan har lyckats starta ett arbete som gör det bättre över tid, instämmer Birgit Bjelkengren (C), förste vice ordförande i nämnden.

För att det inte ska belasta hela BUN kommer de att begära ett budgettillägg på 600 000 kronor från kommunfullmäktige.

På sammanträdet fick barn- och utbildningsnämnden även information om budgetförutsättningarna för 2020. Man ökar budgeten med 4,1 procent, 1,2 procent mer än SKL:s rekommendationer.

– Men ändå vet vi inte hur vi ska få ihop det för flera statsbidrag har försvunnit. Det är svårt att planera långsiktigt när vi är beroende av så kortsiktiga bidrag. Vi ska försöka hitta vägen framåt, men det är svårt att veta hur man gör det rätt, säger Lotta Grönlund Plöen.

Relaterat till artikeln