Stellan Larsson, Skara

Skara domkyrka har begravningsgudstjänst ägt rum för Stellan Larsson, Skara. Akten inleddes av kyrkomusiker Reibjörn Carlshamre som på orgel framförde "Pie Jesu" av A L Webber. Thomas Gustafsson sjöng "Omkring tiggarn från Luossa" av D Andersson och G Johansson Officiant var prästen Anna Thyr. Efter griftetal och överlåtelse sjöng solisten "Som en bro över mörka vatten" av Å Arenhill och P Simon.

Vid den vackert smyckade båren tog makan, barnen med familjer, släkt och vänner ett sista avsked. Akten i kapellet avslutades med folkmelodin "Amazing grace" från orgeln. Minnesstund hölls på Götala herrgård.

Stellans minne hade hedrats med gåvor till Parkinsonfonden. Gravsättning kommer ske på Marie kyrkogård.