Kent Mellblom Skara

I Marie kapell Skara har begravningsgudstjänst hållits för Kent Mellblom Skara, Som inledningsmusik spelades "Öppna Landskap" av U. Lundell. Officiant var Anna Thyr som griftetalade. Musik som spelades var "Som en bro över mörka vatten" av Å. Arenhill/P. Simon. Psalmerna 201 "En vänlig grönskas rika dräkt" och 249 "Blott en dag" sjöngs gemensamt.

Ett sista farväl togs i kapellet av familjen, och övrig släkt och vänner. En vacker blomstergärd samt minnesgåvor var sänd till båren. Som avslutningsmusik spelades "Crying" med R. Orbison/J. Melson