Ellinor Grimmark från Tenhult vill arbeta som barnmorska men utan att medverka vid aborter (eller hantera preventivmedel). En uppgift som ingår i arbetet.

Därför nekades hon tjänst som barnmorska vid de tre klinikerna i Jönköpings län 2013.

Ellinor Grimmark menar att det är en mänsklig rättighet att få avstå av samvetsskäl och har lyft fram sin tro som ett argument att slippa aborter.

Tillsammans med sina juridiska ombud har hon pekat på att Europakonventionen och krävt skadestånd för rättighetskränkningar av region Jönköpings län.

Men varken diskrimineringsombudsmannen, tingsrätten eller nu arbetsdomstolen anser att regionen har handlat fel. Barnmorskan och hennes juridiska ombud Ruth Nordström ska nu överväga att vända till Europadomstolen, enligt TT.

Vi tror att vi har mycket goda chanser om vi tar upp det här i Europadomstolen, säger barnmorskans advokat Ruth Nordström till Ekot.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) säger till TT att han inte vill kommentera det enskilda rättsfallet.

Att vägra ge abort eller preventivmedel eller liknande är en vårdvägran, inget annat, tycker han.

Han vill inte spekulera i vad en prövning i Europadomstolen skulle kunna leda till om målet drivs vidare dit.

Arbetsuppgifterna ingår i barnmorskans jobb och samvetsfrihet i vården finns inte i Sverige. Patientens rätt till vård väger tyngre än personalens eventuella samvetsskäl, resonerade till exempel tingsrätten.

Arbetsdomstolen har kommit fram till

– att barnmorskans vägran att arbeta med abort på grund av sin kristna tro är religionsutövning i Europakonventionens mening,

– att diskrimineringslagens regler lever upp till det rättighetsskydd som följer av Europakonventionen,

– att bedömningen enligt diskrimineringslagen leder till att det inte varit fråga om direkt diskriminering eftersom regionens beslut att inte erbjuda barnmorskan arbete inte grundades på hennes religiösa övertygelse utan på att hon inte avsåg att utföra vissa arbetsuppgifter som ingick i anställningarna,

– att bedömningen enligt diskrimineringslagen innebär att det inte heller varit fråga om indirekt diskriminering eftersom regionen haft rätt att ställa upp ett krav att alla barnmorskor ska vara beredda att arbeta med alla arbetsuppgifter inom kvinnoklinikerna inklusive arbete med aborter,

– att det inte skett någon kränkning av barnmorskans åsikts- och yttrandefrihet.

Arbetsdomstolen beslutar att Ellinor Grimmark ska ersätta Region Jönköpings läns rättegångskostnad med 606 000 kronor. Efter tingsättens dom tvingades hon ersätta rättegångskostnader med 925 854 kronor. Pengar som hon samlat in via en fond och bidrag från olika håll.

LÄSER DU VIA APPEN: