Astro Sweden AB, som representeras av ägarna Christer Kjellner och Erling Gustafsson, är mycket glada över att affären kunnat komma till stånd.

– Vi såg tidigt en stor potential i anläggningen, säger Christer Kjellner i ett pressmeddelande.

Lundsbrunns kurort med hotell, restaurang, konferens och spa kommer nästa år återigen att öppnas upp för allmänheten. Ett av syftena med köpet är även ett framtida eget behov för den utbildningsverksamhet inom natur och vetenskap, som bedrivs inom Astro idag.

– Astro Swedens avsikt är att rusta upp hela brunnsanläggningen med hotell, konferens och Spa till en attraktiv plats. Anläggningen ligger i en mycket vacker miljö med en stor parkanläggning om cirka tio hektar, så potentialen är stor på många plan, säger Erling Gustafsson.

Sparbanken Skaraborg, som är en av de större fordringsägarna i konkursen, är också glada över att en bra lösning med lokala ägare kommit till stånd. Man ser en stor möjlighet för bygden och Lundsbrunn som ort, att den ska kunna utvecklas på ett positivt sätt.

Lundsbrunns kurort har historiska anor sedan början av sjuttonhundratalet. Då drack man hälsobringande vatten i stora mängder från Odens källa. Därefter har verksamheten förändrats och utvecklats under de snart trehundra gångna åren med brunnspark, kyrka, spa, restaurang, boende och konferens.

Nu börjar nästa epok för kurorten i Lundsbrunn.

– Det är med stort ansvar vi på Astro tar på oss uppgiften med att göra Lundsbrunns kurort till en attraktiv fullskaleanläggning i en mycket vacker och rogivande miljö. Det är så många möjligheter att få kurorten till att bli ett nav i bygden, med närheten till Kinnekulle. Möjlighet till naturupplevelser, turism, konferenser, rekreation är stora och det är vår förhoppning att satsningen kommer att motas väl av bygden och Lundsbrunn, säger de nya ägarna Christer och Erling.

Astro Sweden driver sedan tidigare verksamhet inom områdena astronomi, optik, jakt, skytte, outdoor och utbildning inom naturvetenskap i Skara. Bolaget äger även sedan tidigare ett fastighetsbestånd i Skara.

Relaterat till artikeln