Vattenkvalitén på de officiella badplatserna i Tidan i Tidaholms kommun visar ibland på förhöjda värden av bajsbakterier (intestinala enterokocker och e-koli). Särskilt efter nederbörd kan detta inträffa, då avföring från fåglar och nötkreatur fälls ut och hamnar i Tidan.

– Tidan har normalt sämre vattenkvalité än skogssjöarna Otterstorpasjön, Lilla Havssjön och Bruksdammen. Det ligger mycket åkermark längs ån och avrinningsområdena är större.

Halten av enterokocker var skyhög i Aspängsbadet i Madängsholm denna gång. Det har gått från 60 cfu/100 ml den 17 juli till över 1000 cfu/100 ml). Gränsen för otjänligt går vid 300 cfu/100 ml.

– Det är bajsbakterier och vi ska ta nya prover som skickas till Synlabb för analys. Vi avråder från bad tills dess vi fått tillbaka provsvaren, säger Hanna Johansson.

Fröjeredsbadet (Tidan) får tjänligt med anmärkning medan samtliga skogssjöar är tjänliga.