Det var på tisdagsmorgonen som nyheten om att Falköpings kommun får utmärkelsen "Årets Medmänskliga kommun" släpptes. Det är är för övrigt första gången som detta pris delas ut.

Med denna utmärkelse vill Raoul Wallenberg Academy uppmärksamma och sprida goda exempel på kommuner som agerar i Raoul Wallenbergs anda med medmänsklighet och civilkurage.

Lång motivering

Motiveringen lyder så här:

"Falköpings kommun kännetecknas av öppenhet och en vilja till dialog med de som bor och verkar i kommunen. Falköpings kommun ser att samhällsutmaningarna kräver nya sätt att arbeta. Utmaningarna handlar om globalisering, migration och urbanisering. För att möta detta fokuserar Falköping på delaktighet och medskapande. Ett långsiktigt och målmedvetet förändringsarbete har inletts för en hållbar inkludering. Falköping arbetar över gränser och med ett helhetsperspektiv för att skapa arbetssätt internt, för att sedan kunna involvera och arbeta tillsammans med alla delar av samhället.

Falköping utmärker sig genom ett starkt engagemang och fokus på unga bland annat genom insatsen “Unga tar ordet”, där unga timanställs som kommunutvecklare och arbetar som en länk mellan ungdomar, tjänstepersoner och politiker. Falköpings kommun skapar flera ytor för att främja samverkan och inkludering, genom att ta vara på de goda krafter och idéer som finns bland kommuninvånarna".

Utdelas på måndag

Så här kommenterar Sara Scheller, generalsekreterare för Raoul Wallenberg Academy:

"Vi vill med priset inspirera och motivera Sveriges kommuner till att sträva mot en verksamhet som präglas av mänskliga rättigheter genom att arbeta aktivt för dess skydd och främjande. Vi vill lyfta goda exempel på kommuner som skapar ytor för att främja samverkan och inkludering".

Raoul Wallenberg Academy delar ut priset under ceremoni på Hotel Rival i Stockholm på Raoul Wallenbergs dag 27 augusti - Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet.