Fram till 1815 var Skaras begravningsplats runt Domkyrkan. Därefter började man använda det vi idag kallar för gamla kyrkogården. Även här blev det ont om plats och 1912 invigdes det som idag kallas Marie kyrkogård på den plats som Tranas torp låg på.

Den som först gravsattes på den nya kyrkogården, var en kvinna som egentligen inte var Skarabo. Anna Maria Svensdotters spruckna gravsten kom på plats i april 1912. Barbro berättade målande om de personer som kom att få sin sista vila här. En av dem var Johan Bomb, Skaras första stadsträdgårdsmästare på 1870-talet. Ett annat stopp gjordes vid Ivar Widéens familjegrav. Här vilar kyrkomusikern och tonsättaren tillsammans med sin fru och två av barnen. Sonen Harald ( som var den som genomförde den fösta stadsvandringen i Skara 1948 ) och hans syster Brita Widéen Westergren, en mycket känd konstnär som många av oss Skarabor minns.

En bit in i kyrkogården finns den första minneslunden på den plats där det tidigare låg ett kapell. De minnesgoda kommer kanske ihåg det stora kors som prydde platsen tidigare. Strax intill ligger ”Otto på Vilan” begravd. Han var en känd profil som, när han var på gott humör, sjöng för barnen på staden gator. En annan profil var den blinde Axel Rosenberg som hade mer än 150 läsarsånger på sin repertoar.

De båda sistnämnda männen visar på ett av våra kulturella problem. Axel Rosenbergs grav är ”kulturmärkt” och kommer att bevaras. Ottos gravplats är däremot ”återlämnad” och riskerar att utplånas. Det finns stor anledning att bevaka att inte kulturhistoriska värden går förlorade.

Som avslutning på eftermiddagens promenad, bjöd kyrkogårdsförvaltningen på kaffe med dopp. Redan nästa söndag är det dags för en ny kyrkogårdsvandring under Barbros ledning. Den kommer att genomföras på gamla kyrkogården med start kl 14.