Den månghövdade skaran tog vägen genom Krabbelund för att sedan via Östra Kungshusgatan nå målet. På vägen dit berättade Barbro att just denna gata var reserverad för de högre stånden när de gick från Brobacka eller klostret till kyrkan. Många av de gående mindes med stor sannolikhet den gamla träbebyggelsen som försvann på 60-talet.

Väl framme vid modellen av den gamla borgen som ligger där svartbröderna hade sitt kloster, fick vi veta att detta var ett viktigt inslag i det gamla Skara. Svartbröderna, som också kallades predikobröder, hade som uppgift att predika Guds lära för vanligt folk. 1346 hade klostret prominent besök, då Birgitta ( som ännu inte blivit helig ), gästade staden och klostret. Under reformationen några hundra år senare försvann verksamheten från platsen och 1540 förstördes klostret av en brand.

Relaterat till artikeln

På klosterruinerna lät Johan III uppföra Skaraborgs slott i slutet av 1580-talet som kom att bli residens. Elaka danskar brände ner slottet 1612 och det kom aldrig att återuppföras. Trots det bär vårt ”gamla län” fortfarande slottets namn. Vi kan också se Johan III:s vagnsbod på andra sidan Skaraborgsgatan, det som idag är ett brandmuseum.

Barbro passade på att nämna ett par andra kända Skarabor från historien. Biskop Kempe hade sin gård i närheten i mitten av 1600-talet, som gav namn både åt Kämpagården och Kämpagatan. En annan ”kändis” var klockgjutare Nils Billsten som bedrev sin verksamhet vid Brobacka i slutet av 1700-talet.

I modern tid minns vi Skara Motor som låg på denna plats. Ett företag som började sälja velocipeder, senare motorcyklar och därefter bilar. När den gamla bebyggelsen revs och de nuvarande hyreshuset uppfördes, kom åter historien att spela en viktig roll. Eftersom byggherren fick bekosta eventuella utgrävningar, lämnades platsen där klostret och slottet obebyggda. Därför finns det idag en park med modellen av slottet som påminner om platsens forna storhet.

När Barbro stängt av högtalaren för kvällen, tågade den månghövdade skaran till Båtsmanshuset för att njuta av kaffe och smörgås. Och inte minst av trevlig samvaro. Nästa vecka blir det betydligt modernare tongångar. Då får vi veta mera om Marumstorget och Sandtorget.