Regionstyrelsen har nu beslutat att ansöka hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om att få starta sprututbytesverksamhet vid fyra sjukhus i regionen. Det är Skaraborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Södra Älvsborgs sjukhus och NU-sjukvården/NÄL.

Sprututbytesverksamhetens huvudsyfte är att hindra smittspridning i den aktuella målgruppen, reducera injektionsrisktagande och bidra till förbättrad hälsa bland individer där överdödligheten generellt är hög. Verksamheten kommer att vända sig till dem med intravenöst missbruk, folkbokförda i VGR, oavsett ålder. Utöver möjlighet till utbyte av sprutor och kanyler till personer över 18 år, ska även provtagning, vaccination, kurativ rådgivning och stöd, vissa insatser inom reproduktiv och sexuell hälsa samt basal kroppssjukvård erbjudas.

I januari