Det är en viktig framgångsfaktor för Skara att den politiker som endast är ute efter att göra utvalda meningsmotståndare illa får stå ensam i den önskan.

Relaterat till artikeln

Det är riktigt att statsbudgeten ändrade förutsättningarna för kommunerna, trots att ett tilläggsyrkande från M och KD och riktade förslag från C och L tillförde mer än 4,5 miljarder till Socialdemokraternas ursprungsförslag. För Skaras del minskade statsbidragen med över 20 miljoner. Detta har vi nu att förhålla oss till under 2019. En åtgärdsplan i BUN är beslutad och vidare åtgärder analyseras kontinuerligt för kommande politiska beslut. I det arbetet deltar självklart alla partier som är förtroendevalda i Skara.

Relaterat till artikeln

SkaraAlliansen fattar beslut gemensamt, och har gemensamt stått bakom de beslut som hittills tagits under vår ledning. Den 24 oktober har ordföranden och vice ordföranden i Barn och utbildningsnämnden meddelat att tjänstemannaförslaget kring nästa steg i skolsamverkan Skolstaden Skara kommer att presenteras för nämnden. Vi ser fram emot att ta gemensamt ansvar för de beslut som då kan ge Skara stärkt kvalitet och hållbarhet i skolans ekonomi och ser det som mycket glädjande om det gemensamma ansvarstagandet även kan vara Vänsterpartiets ingång i detta.

Alliansens gruppledare

Lars Berg (C)

Leif Brohede (KD)

Karl-Gustav Bynke (L)

Lotta Grönlund Plöen (M)