En del i är digitalisering. Jan Eriksson, programchef för omställningen i Västra Götalandsregionen, menar att vården ligger efter många andra delar av samhället och använde begreppet dinosaurier.

Vi är rejält på efterkälken. sa han på seminariet om morgondagens vård i Skaraborg.

En ambition är att digitala vårdmöten år 2020 ska vara en del av det ordinarie utbudet i vården för patienter.

Digitala vårdmöten kan ses som nära vård. Det kan vara ett långt avstånd, men det går ändå att få kontakt ansikte mot ansikte, sa Jan Eriksson.

I Västra Götalandsregionen finns också en ambition att testa AI, artificiell intelligens, för självtriagering, alltså en bedömning av hur allvarlig en patients hälsotillstånd är. Utifrån detta ska patienten kunna få råd om vart denna ska vända sig.

Självlärande datorer kan skapa möjligheter men kan också uppfattas som hot, konstaterade Jan Eriksson.

En annan strävan är att införa internetbaserad KBT (kognitiv beteendeterapi) på bredden i primärvården.

Det finns också tankar om att ge patienter med kol digitala verktyg för monitorering på distans. Patienter med kronisk inflammatorisk tarmsjukdom har sedan i början av året fått möjlighet att hemifrån med en app göra ett självtest som de kan rapportera till sjukhuset.

Det utvecklas nu också appar för att använda 1177 i mobilen av både Skåne-regionen och Stockholms läns landsting.

I Västra Götalandsregionen pågår upphandling av ett nytt it-system för vården inkluderande journalhantering.

Dagens it-system är inte bra ur ett arbetsmiljöperspektiv. Alla Sveriges regioner och landsting håller på med detta och ingen är klar, sa Jan Eriksson.