Nu är det dags för det sista mötet för regionfullmäktige denna mandatperiod. För mandatperioden är inte riktigt slut ännu. Först 15 oktober övergår vi till den nya mandatperioden som baserar sig på höstens valresultat.

23 oktober håller det nya regionfullmäktige sitt första möte och då ska ny ledning för fullmäktige att väljas, liksom ny regionstyrelse. Förra veckan gick partierna i Grönblå samverkan ut med att de fortsätter att styra regionen, även fast de har förlorat majoriteten i och med valet.

Däremot väntar man med val av personer till de flesta nämnder och styrelser inom regionen till novembermötet. De nya styrelserna och nämnderna börjar inte sitt arbete förrän vid årsskiftet.

På dagens möte i Eriksbergshallen i Göteborg ska det bland annat beslutas om nya tågstationer i Västra Götaland och förslaget att inom kollektivtrafiken i regionen ersätta över 70 zoner med tre stycken. Det ska också tas beslut om samverkan mellan regionen och kommuner när det gäller patienter som lämnar sjukhus. Hur partistödet har använts av de olika partierna ska också noteras.

Det är enbart en interpellation anmäld. Eva Olofsson (V) vill slå ett slag för att stärka kompetensen kring sjukdomar under åldrandet, geriatrisk kompetens. Frågan är riktad till Jonas Andersson (L) i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Sex motioner behandlas. Janette Olsson (S) har föreslagit att självvald inläggning vid psykiatrisk sjukdom ska utredas och förslaget är att motionen ska anses besvarad då ett arbete kring detta pågår på flera håll i regionen.

Alex Bergström (S) från Falköping med flera har motionerat om litteraturläsning på recept, men även denna motion föreslås bli besvarad, då arbete i denna riktning pågår.

Anne-Charlotte Karlsson (S) från Töreboda har motionerat för att förbättra kulturarbetarnas arbetssituation i regionen. Även denna motion anses besvarad med hänvisning till pågående arbete.

Magnus Harjapää (SD) från Grästorp och Patrik Silfverklinga (SD) motionerar om att använda ultraviolett ljus mot multiresistenta bakterier i sjukhusmiljöer. Skaraborgs sjukhus och andra remissinstanser tycker att motionen ska avslås eftersom det saknas bevis för att det fungerar och att det inte är kostnadseffektivt.