Deltagarna kommer från gymnasieskolornas fordonsprogram, inriktning transport. De två Katedraleleverna är Rasmus Friman och Edvin Karlsson.
Intresset för dessa skoltävlingar har under många år varit stort i hela landet. Elever från ett 50-tal av landets gymnasieskolor deltar varje år. Tävlingarna speglar en yrkesförares vardag och innehåller såväl praktiska moment som precisionskörning med lastbil och truck liksom teoretiska moment av varierande slag. Varje regiontävling samlar cirka 20 tävlande.
Utöver tävlingarna anordnas flera spännande aktiviteter där det nya för i år är eventet för inbjudna högstadieelever. Eventet är tänkt som ett interaktivt studiebesök kring temat Transport och samhället, där representanter från gymnasieskolans transportutbildning tillsammans med lokala företagare och organisationer med anknytning till transportbranschen visar upp sina verksamheter.
Arrangör är Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, som är en paraplyorganisation med både arbetsgivare och fackförbund inom transportsektorn som medlemmar.