— Kommunen har gått med på att vi ska få vara kvar under förutsättning att vi inkommer med en ny ansökan, berättar jaktskytteklubbens Örjan Storm som konstaterar att det även krävs ett godkännande från länsstyrelsen.
Föreningen har under många år hyrt mark med skjutbanor och lokaler i Sörskogen, men sedan årsskiftet står man utan kontrakt med anledning av det nya villaområde som byggs i närheten.
I nästa vecka kommer klubben lämna in den nya ansökan.
— Bullermätningarna var okej för kommunen med de åtgärder vi ska göra med bullervallarna. Jag måste säga att kommunen på ett positivt sätt har ändrat sig i sin syn. Det var ganska så tvärnej tidigare. Det känns som att kommunen har öppnat sig lite, tycker Storm.
Ett krav är att fem meter höga bullervallar byggs, de nuvarande vallarna är två och en halv meter.
Gällande älgbanan har det tidigare sett helt kört ut, men enligt Storm kan det vara en liten öppning på gång så att man framöver får använda älgbanan under en begränsad tidsperiod.